Lidmaatschap

Aanmelden :

Aanmelding voor het lidmaatschap gebeurt via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de contributie voldaan is. Na inschrijving ontvangt u een online NTFU ledenpas. Het lidmaatschap zal worden aangegaan voor minimaal 1 jaar en geldt per hele kalenderjaren.

De contributie bedraagt € 55,00 per jaar voor een hoofdlid en voor een 2e gezinslid   € 45,00 per jaar.

Voor aanmeldingen vanaf 1 september in enig jaar geldt voor dat jaar een contributie van € 27,50 voor een hoofdlid en van € 22,50 voor een 2e gezinslid.

Opzeggingen :

Eventuele opzeggingen moeten uiterlijk 30 november schriftelijk/per mail bij de secretaris zijn  gedaan.

Aan nieuwe leden wordt tegen betaling met korting het standaard kledingpakket (clubtenue) verstrekt bestaande uit:

 • een korte broek met bretels en zeem
 • een lange broek met bretels en zeem
 • een shirt korte mouw met lange rits
 • een shirt lange mouw met lange rits

Clubkleding is verplicht indien men aan clubritten deelneemt.

Bij opzegging van het lidmaatschap binnen 3 jaar dient men voor elk jaar dat men geen lid is 1/3 deel van het vergoedingsbedrag binnen 1 maand na opzegging aan de penningmeester af te dragen.

De bestelprocedure voor het kledingpakket is onder het item Kleding vermeld.

Als lid van de NTFU krijgt u naast de NTFU Ledenpas*  ook het blad Fietssport met daarbij de NTFU kalender toegezonden.

* Per 1 januari 2019 krijgen nieuwe leden een online ledenpas.  Informatie hierover is te vinden op www.NTFU.nl en     bij de bestuursmededelingen op deze website.

Bron:  huishoudelijk reglement van de vereniging.

Aanmeldformulier

  Jouw naam (verplicht)

  ManVrouw

  Jouw geboortedatum (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Jouw telefoonnummer (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  IBAN-nummer (verplicht)

  Al lid van de NTFU?
  Ja

  De penningmeester zal u een formulier sturen inzake de doorlopende machtiging voor
  de incasso van onder andere contributiegelden.

  De gegevens delen wij met de NTFU. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst ondertekend.
  Aard en doel van de verwerking staat omschreven onder NTFU op onze website

  Ik verklaar dat ik tijdens trainings- en clubtochten de clubkleding zal dragen.
  Het lidmaatschap geldt voor een periode van minimaal 1 jaar.

  Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de algemene vergadering hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van gegevens aan de bond en gegevens die aan overheden of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting. Een en ander conform Art. 5 van de Statuten. Zie ook het Privacy Statement op de website.