NTFU

De Toerclub Hattem is aangesloten bij de NTFU, de Nederlandse Toerfiets Unie te Veenendaal; de NTFU is de grootste wielersportbond van Nederland.

De bond behartigt de belangen van de sportieve racefietser, de mountainbiker en de recreatieve fietser. Zij zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. De NTFU is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF en mountainbike-organisatie IMBA Europe. De ruim 65.000 fietsers, die via een vereniging of individueel verbonden zijn met de NTFU, profiteren van de activiteiten die NTFU-verenigingen organiseren, zoals toertochten, clinics en trainingen. De NTFU ondersteunt deze verenigingen door het bieden van specialistische en praktische informatie.

In verband met de AVG is een verwerkersovereenkomst tussen NTFU en Toerclub Hattem ondertekend.De persoonsgegevens worden gedeeld met de NTFU. Aard en doel van de verwerking staan in onderstaande link omschreven en daarbij verwijzen wij naar het privacy beleid van de NTFU.

NTFU aard en doel verwerking gegevens van leden

Afdracht aan de NTFU:

Op de contributie van € 55,00 voor een hoofdlid en € 45,00 voor een gezinslid wordt door de NTFU in 2023 respectievelijk € 38,08 en € 34,29 ingehouden. Het merendeel van de inhouding betreft de door de NTFU voor haar leden afgesloten verzekeringen. U kunt deze informatie lezen op www.ntfu.nl/Clubs/tarieven

Concrete voordelen van een lidmaatschap van de NTFU :

Op de website www.ntfu.nl vind je een overzicht van de voordelen, die het lidmaatschap van de NTFU jou biedt.

 

Fietsverzekering en andere diensten :

Op dezelfde website www.ntfu.nl staat onder de rubriek “Fietsers” een overzicht van de verschillende verzekeringen, waarvan de “Fietsschadeverzekering” voor ons de belangrijkste is.
Onder aan de pagina staat een link naar de NTFU Verzekeringspolis. PDF”.
Verder is er een ongevallenverzekering met een link naar de NTFU Polis ongevallenverzekering PDF
Onder de rubriek “Clubs” staan nog andere verzekeringen voor de aangesloten clubs zoals algemene aansprakelijkheidsverzekering, introducéverzekering, vrijwilligersverzekering, stallingsverzekering, fietsen op fietstrailers van verenigingen en rechtsbijstand.
Belangrijk om te weten is dat het onderdeel fietsverzekering altijd van toepassing is, óók als je alleen gaat fietsen bijvoorbeeld en dat het onderdeel ongevallenverzekering alleen geldig is bij clubactiviteiten en toertochten.