Grensoverschrijdend gedrag en VCP’s

Wij verwijzen naar bijgaande tekst. Leden kunnen ook eerst contact opnemen met Arjen Katoele (tel. 06-22053207) alvorens eventueel contact op te nemen met een externe VCP, vanzelfsprekend is dit strikt vertrouwelijk. Hij is vanuit ons bestuur contactpersoon  met de VCP's zodat er waar nodig korte gesprekslijnen ... More

Informatie over de ledenpas

Per 1 januari 2019 krijgen nieuwe leden een online ledenpas. De ledenpas van bestaande leden blijft geldig tot opzegging van het lidmaatschap. Voor verdere informatie zie: ledenpas NTFU sept. 2018 More

Ongevallenverzekering NTFU

Door de NTFU werd nog eens onder de aandacht gebracht en benadrukt dat de ongevallenverzekering alleen geldt tijdens toertochten en clubritten en niet als iemand alleen gaat fietsen. Niet te verwarren dus met de fiets/schadeverzekering die altijd geldt, ook als je alleen gaat fietsen. We verwijzen hierbij naar de ... More